Тексты песен / А / Арзыбек Бедияров

Арзыбек Бедияров

Browsing

Оригинальный текст и слова песни Барам сага: Та? шооласы нур чачканда,Тал-теректер б?р ачканда.Кыр-кырлардан кол булгалап,Кызгалдактар г?л ачканда.Кайырма:Алга с?р?п ?м?т гана,Алоолонуп к?й?п жана.Бар жогуна кайыл болуп,Барам сага, барам сага.Жылдыз к?кт? тагылганда,Жылгадан суу агылганда.Алтын с?йк? сыяктанып,Ай кайрадан жа?ырганда.Кайырма:Дайра толуп чамынганда,Дарак жоолук салынганда.Санаам сары саман болуп,Сага карай агылганда.Кайырма: 2х Перевод на русский или…

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть