Alba

Alba

Оригинальный текст и слова песни Patanjali Yoga Sutra:
Jeevamani Bhrajath Phana
Sahasra Vidruth Vishwambara
Mandalaya Ananthaya
Nagarajaya Namaha
Abahu Prushakaram
Shanka Chakrasi...

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть