Hanh Sino

Hanh Sino

Оригинальный текст и слова песни Ki Uc Cua Nuoc Mat:
Hoang hon troi tren doi tay em
luc anh r?i cach xa e m?t r?i
t?ng ngay ?y bong t?i nu?c m?t, vay quanh mu khoi
h?nh phuc choi voi ch?...
Оригинальный текст и слова песни De em roi xa:
Va n?u anh mu?n di xa noi em, g?t di tinh yeu noi em
B? qua ngay thang cung nhau vu?t qua, n?u anh hi?u?
R?i luc anh khoc trong vong tay em...

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть