Kyo Odori

Browsing

Оригинальный текст и слова песни Miyagawa Ondo: 町も野山も花ざかりMachi mo no Yama mo Hana zakari京の都に春が来たKyo no Miyako ni Haru ga kita花の都に春が来たHana no Miyako ni Haru ga kita 花は宮川 花は宮川Hana wa Miyagawa, Hana wa Miyagawaヨーイ ヨーイ ヨイ京おどりYooi yooi yoi Kyo Odori鴨も千鳥がささやいたKamo mo Chidori ga sasayaitaあなた恋しとささやいたAnata koishi to sasayaita仇な目元に春の風Ada na memoto ni Haru…

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть