Koro Sensei

Koro Sensei

Оригинальный текст и слова песни Drawing Song:
chikyuu ga hitotsu arimashite
omame wo toukyou ni oita tosa
omame wo chuugoku shisenshou ni oita tosa
dobai kara hawai made hikouki kumo wo...

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть