Krzysztoff Kubek

Krzysztoff Kubek

Оригинальный текст и слова песни Всички сме царе:
всички негови области
това Кжиштофф Рожа брати
Върнах се в света
и да седнете в апартамента
Аз ще мислят по-широко
бивате отведени...

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть