Оригинальный текст и слова песни Тільки раз цвіте любов:

Поглянь, усе навколо зацвіло
Ясна вода і сонце золоте
Цвітуть гаї, цвіте густе зело
Чому ж любов так довго не цвіте
Так довго

Приспів:
В ріку перероста дзвінкий ручай
Журбою розквіта гірка печаль
А ранок сонцем кожен день цвіте для нас
І лиш любов цвіте один єдиний раз

Стрімка ріка загубиться в морях
Журбу розвіютьрадощі весни
Минеться все, але любов моя
Не згорить цвіту навіть восени
Не згорить.

Перевод на русский или английский язык текста песни - Тільки раз цвіте любов исполнителя Алла Івашина:

Poglyan , truncated Navkolo zatsvіlo
 Clear water i sonce gold
 Tsvіtut gaї , tsvіte gust zelo
 Chomu Well love so Dovgy not tsvіte
 So Dovgy
 
 Prispіv :
 In rіku regrowth dzvіnky vouched
 Zhurbey rozkvіta gіrka sadness
 And the wounds Sonts Leather tsvіte day for us
 The I leash amour tsvіte one time єdiny
 
 Strіmka Rika ruin the seas
 Zhurba rozvіyutradoschі spring
 Oral all my love ale
 Not zgorit tsvіtu navіt voseni
 Not zgorit .