Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни Viva La Revolucion:

Viva La Revolucion

[Apollo]Жары?ты? к?рінетін т?рі жо?, ?сіп барады ыза,
О?и?алары Тунисті?, Мысырды? мысал.
Намысыма тоза? созылады ?анша ?за??
Тосса?, ???тар болад(ы) тіпті де ?са?.
Орындары?да отыр?ан семіз жем?орлар,
Орындап «Н?р Отан» м?ддесін, ессіз ше? ?ор?ап.
Т?к т?збейміз, керек ?зекті ?згерістер,
?згерісті тек к?теріліс істер…

[Hook: Apollo]??ла?ты салды? жыр?а, ??ла??а алтын сыр?а,
Viva La Revolucion, білегінді сыбана!
??л санама сананды, ??лат билікті ?ыр?а,
Viva La Revolucion, білмейік тек сы? ?ана!

[Apollo]Маразмбаев?а ?оса, хылы? та мисыз ба?
Он то?ыз жылым ?тті авториторизмда.
Т?сіндірген Аристотель не екенін саясат,
Сен онымен немесе сенімен айналысад(ы).
Kz Net’і ?лген, цензура?а к?нбейм,
Б?рі кетіп, ?кімет жина?талсы? н?лден.
Т?к т?збейміз, керек ?зекті ?згерістер,
?згерісті тек к?теріліс істер…

[Hook: Apollo]??ла?ты салды? жыр?а, ??ла??а алтын сыр?а,
Viva La Revolucion, білегінді сыбана!
??л санама сананды, ??лат билікті ?ыр?а,
Viva La Revolucion, білмейік тек сы? ?ана!

[Apollo]?лсіздік — кемшілік, ?рекетсіздік — ?ылмыс,
?ашан?а жатасы?? Т?р, билікпен алысамыз.
К?рі шал?а жетпесек мемлекеттігіміз не?
Н?рекеден ?зге арты? табылмайды деме.
Билікті жастар?а, ал шалдарды шалу керек,
Алайда «Жас Отан» иттерінен шы?пайды тірек.
Т?к т?збейміз, керек ?зекті ?згерістер,
?згерісті тек к?теріліс істер…

[Hook: Apollo]??ла?ты салды? жыр?а, ??ла??а алтын сыр?а,
Viva La Revolucion, білегінді сыбана!
??л санама сананды, ??лат билікті ?ыр?а,
Viva La Revolucion, білмейік тек сы? ?ана!

[Apollo]Ж?рдай болып шынды?тан, ж?рт ж?руге шыны??ан.
Шамадан тыс ба?ына, ар шегінен шы?ты? па?!
Халы??а ?ор?а?, опасыз ит сия?ты,
?аза?ты? бар маза? опозициясы,
Б??аралы? а?парат ??ралдары — арамза,
Ж?регім айныйды егер жа?алы? ?арасам.
Т?к т?збейміз, керек ?зекті ?згерістер,
?згерісті тек к?теріліс істер

[Hook: Apollo]??ла?ты салды? жыр?а, ??ла??а алтын сыр?а,
Viva La Revolucion, білегінді сыбана!
??л санама сананды, ??лат билікті ?ыр?а,
Viva La Revolucion, білмейік тек сы? ?ана!

Перевод на русский или английский язык текста песни — Viva La Revolucion исполнителя Apollo:

Viva La Revolucion

[Apollo]Zhary?ty? k?rіnetіn t?rі zho?, ?sіp yza Barada,
O?i?alary Tunistі?, Mysyrdy? Cape.
Namysyma toza? sozylady ?ansha ?za??
Tossa?, ???tar Bolado (s) tіptі de ?sa?.
Oryndary?da otyr?an semіz zhem?orlar,
Oryndap & quot; Nur Otan & quot; m?ddesіn, essіz she? ?or?ap.
T?k t?zbeymіz, Kerek ?zektі ?zgerіster,
?zgerіstі tech k?terіlіs іster …

[Hook: Apollo]??la?ty saldy? zhyr?a, ??la??a Altyn syrga,
Viva La Revolucion, bіlegіndі sybana!
??l Sanam Sananda, ??lat bilіktі ?yr?a,
Viva La Revolucion, bіlmeyіk tech sy? ?ana!

[Apollo]Marazmbaev?a ?osa, hyly? that misyz ba?
He to?yz zhylym ?ttі avtoritorizmda.
T?sіndіrgen Aristotle ekenіn Sayasat,
September add-Nemesu senіmen aynalysad (s).
Kz Net’і ?lgen, tsenzura?a k?nbeym,
B?rі ketіp, ?kіmet zhina?talsy? n?lden.
T?k t?zbeymіz, Kerek ?zektі ?zgerіster,
?zgerіstі tech k?terіlіs іster …

[Hook: Apollo]??la?ty saldy? zhyr?a, ??la??a Altyn syrga,
Viva La Revolucion, bіlegіndі sybana!
??l Sanam Sananda, ??lat bilіktі ?yr?a,
Viva La Revolucion, bіlmeyіk tech sy? ?ana!

[Apollo]?lsіzdіk — kemshіlіk, ?reketsіzdіk — ?ylmys,
?ashan?a zhatasy?? T?r, bilіkpen alysamyz.
K?rі shal?a zhetpesek memlekettіgіmіz not?
N?rekeden ?zge arty? tabylmaydy Deme.
Bilіktі zhastar?a, al shaldardy Shalu Kereku
Alayda & quot; Jas Otan & quot; itterіnen shy?paydy tіrek.
T?k t?zbeymіz, Kerek ?zektі ?zgerіster,
?zgerіstі tech k?terіlіs іster …

[Hook: Apollo]??la?ty saldy? zhyr?a, ??la??a Altyn syrga,
Viva La Revolucion, bіlegіndі sybana!
??l Sanam Sananda, ??lat bilіktі ?yr?a,
Viva La Revolucion, bіlmeyіk tech sy? ?ana!

[Apollo]Zh?rday bolyp shyndy?tan, zh?rt zh?ruge shyny??an.
Shamadan thousand ba?yna ap shegіnen shy?ty? pas ?!
Haly??a ?or?a?, opasyz siya?ty um,
?aza?ty? bar maza? opozitsiyasy,
B??araly? a?parat ??raldary — aramza,
Zh?regіm aynyydy Eger zha?aly? ?arasam.
T?k t?zbeymіz, Kerek ?zektі ?zgerіster,
?zgerіstі tech k?terіlіs іster

[Hook: Apollo]??la?ty saldy? zhyr?a, ??la??a Altyn syrga,
Viva La Revolucion, bіlegіndі sybana!
??l Sanam Sananda, ??lat bilіktі ?yr?a,
Viva La Revolucion, bіlmeyіk tech sy? ?ana!

Если нашли опечатку в тексте или переводе песни Viva La Revolucion, просим сообщить об этом в комментариях.

Видеоклип

Проверь свои знания

Как называется песня?

в афише из соц.сети

"с собою на концерт бери травы пакетик"

"траву толкали слышал? почем же был билет?"

в бумагу мусор пишет

Обсудить