Оригинальный текст и слова песни Yonimda:

Yonimda sen bo'lsang agar kechar edim ro'yolardan
Oyoginga boshim qo'yib ketar edim dunyolardan
Yonimda sen bo'lsang agar uzilmasdi qanotlarim
Kuch olardim nigohlaringdan
Ezilmasdi sabotlarim
Yonimda sen bo'lsang agar
Baxt bilardim damlarimni
Kipriginga terib birma bir osar edim gamlarimni
Yonimda sen bo'lsang agar!!!!! (2x)

Yonimda sen bo'lsang agar
Boqmas edim yod gullarga
Qarga soqiga parvo qilmay so'z bermasdim bulbullarga
Yonimda sen bo'lsang agar ne orzuga yetmas edim
Hayolingdan hayotingdan ham bir zum nari ketmas edim
Yonmda sen bo'lsang agar xatlar edim dengizmarni
Tizzam bo'yi qolib toglar ham olar edim yulduzlarni
Yonimda sen bo'lsang agar!!!

Перевод на русский или английский язык текста песни - Yonimda исполнителя Asr:

Yonimda сена bo'lsang агар kechar едим ro'yolardan
Oyoginga boshim qo'yib ketar едим dunyolardan
Yonimda сена bo'lsang агар uzilmasdi qanotlarim
Куч olardim nigohlaringdan
Ezilmasdi sabotlarim
Yonimda сена bo'lsang агар
Бакст bilardim damlarimni
Kipriginga terib Бирма бир OSAR едим gamlarimni
Yonimda сена bo'lsang агар !!!!! ( 2x )

Yonimda сена bo'lsang агар
Boqmas едим йод gullarga
Qarga soqiga Малом qilmay so'z bermasdim bulbullarga
Yonimda сена bo'lsang агар пе orzuga yetmas едим
Hayolingdan hayotingdan ветчина бир Zum Нари ketmas едим
Yonmda сена bo'lsang агар xatlar едим dengizmarni
Tizzam bo'yi qolib toglar ветчина Olar едим yulduzlarni
Yonimda сена bo'lsang агар !!!