Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни Анама деп:

Анама деп…
А?аш ектім жемістерін балама деп
Алдап ба?тым келістіріп алама деп
Ойды ?ырды тегістедім балама деп
Айтшы достым не істедім анама деп 2
?ан жусада білегімді балама деп
Аямадым жігерімді балама деп
Жараладым ж?регімді балама деп
Не жасадым айтшы достар анама деп 2
?иын сапарларда киім алдым балама деп
З?улім сарай – ?йлер салдым балама деп
Бар т?ттіні ?йіп алдым балама деп
Айтшы ?андай сыйлы? алдым анама деп 2
А?шаны да селдей т?ктім балама деп
Ауыр ж?кті с?йрей ?ттім балама деп
Дем алуды білмей ?ттім балама деп
К??ілімді б?лмей ?ттім анама деп 2
А? с?т беріп ?лпештеген анама деп
Ниет ?ылсам а? орамал жабам ба деп
Ы??айсызды? ?ялайды санамды тек
Біреулерді ренжітіп алам ба деп 2
Біреулерді ренжітіп алам ба деп 2

Перевод на русский или английский язык текста песни — Анама деп исполнителя Атхамбек Юлдашев:

Anamah Dep …
A?ash ektіm zhemіsterіn balam Dep
Aldap ba?tym kelіstіrіp Alam Dep
Oydy ?yrdy tegіstedіm balam Dep
Aytshy Dost not іstedіm anama Dept. 2
?an zhusada bіlegіmdі balam Dep
Ayamadym zhіgerіmdі balam Dep
Zharaladym zh?regіmdі balam Dep
Not zhasadym aytshy Dostar anama Dept. 2
?iyn saparlarda kiіm aldym balam Dep
Z?ulіm barn — ?yler Salda balam Dep
Bar t?ttіnі ?yіp aldym balam Dep
Aytshy ?anday syyly? aldym anama Dept. 2
A?shany yes Selden t?ktіm balam Dep
Auyr cargo s?yrey ?ttіm balam Dep
Dem Aluda bіlmey ?ttіm balam Dep
K??іlіmdі b?lmey ?ttіm anama Dept. 2
Ak s?t berіp ?lpeshtegen anama Dep
Niet ?ylsam ak oramal frogs ba Dep
Y??aysyzdy? ?yalaydy sanamdy tech
Bіreulerdі renzhіtіp alam ba Dept. 2
Bіreulerdі renzhіtіp alam ba Dept. 2

Если нашли опечатку в тексте или переводе песни Анама деп, просим сообщить об этом в комментариях.

Видеоклип

Обсудить