Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни:

О-о chique-chique полудей…
Като за последно радвай се, дивей, живей
О-о chique-chique полудей…
Хубав е животът, стига си го мислил

Някой път върви, някой път не ще
Докато сме живи така ще е
Днес си долу, утре си горе ти
Колелото върти се, върти
Всеки иска, ама няма пълно щастие
Но живота е да му се радваме

О-о chique-chique полудей…
Като за последно радвай се, дивей, живей
О-о chique-chique полудей…
Хубав е животът, стига си го мислил, ей

Ще се смееш ти, като мине време
Как си се ядосвал за глупости
За какво да чакаш да мине време?
Не се ядосвай за нищо, смей се — отива ти!
Всеки иска, ама няма пълно щастие
Но живота е да му се радваме

О-о chique-chique полудей…
Като за последно радвай се, дивей, живей
О-о chique-chique полудей…
Хубав е животът, стига си го мислил, ей

О-о chique-chique полудей…
Като за последно радвай се, дивей, живей
О-о chique-chique полудей…
Хубав е животът, стига си го мислил /x2/

Веднъж си млад, за това ударно живей!

Перевод на русский или английский язык текста песни -:

Oh chique-chique mad …
As a last Rejoice, wondrous, live
Oh chique-chique mad …
Nice is life, stop him thinking

Sometimes goes, sometimes you will not
While we live so will
Today her down tomorrow upstairs you
Wheel spin is spin
Everyone wants, but no complete happiness
But his life is to be happy

Oh chique-chique mad …
As a last Rejoice, wondrous, live
Oh chique-chique mad …
Nice is life, stop it thinking, hey

You’ll laugh your passing time
How are you angry about crap
What are you waiting to pass the time?
Do not get mad about anything, laugh — goes to you!
Everyone wants, but no complete happiness
But his life is to be happy

Oh chique-chique mad …
As a last Rejoice, wondrous, live
Oh chique-chique mad …
Nice is life, stop it thinking, hey

Oh chique-chique mad …
As a last Rejoice, wondrous, live
Oh chique-chique mad …
Good is life if he thought his / x2 /

Once he’s young, so percussive live!

Видеоклип

Обсудить