Оригинальный текст и слова песни Зозулиця:

Здоров хомечен!
А чи з тобою молодече?
А піч кладе,
Як мертвого везе.
Середа.
Целуй бабу з переда.
Четвер би б так,
Трава зіпріла й так.
Аби рахував сир та масло,
Пирогів би не їв.
А виліз на мене,
Зіпрів.
Ждатиме вечерю,
їстиме халєру.
Переться не кладеться,
За собов не носи, а.
Милого лиши,
бо грає, як дурний співає.
Ціця в руцю,
А серце в пуцю.
Най буде браночка,
Лишень би праночка.
Всі слабі лиш Еванкеловий дужий,
як той хуй кудюжий,
не зовсім пружній.
Ждатиме вечерю їстиме халєру.
Аби тій бабі кров у очі цуріла,
Аби світу білого не виділа.
Бог сіденький допоможе,
Боже, може, може.
Аби вона віджила,
Аби вона діждала.
О де саме бо вдов’єми, йой,
Як я тут тужила, тут жила.
Фасолю, каволю, йой,
Кутають мужчини.
А я була замолоду,
Ще на тій полонині.
Ждала кореня під дубом високим,
Тай вискочив на мене з лісу ґєр нівроку.
Хтіла руки на себе накласти,
А пеп три рази перепитав,йой,
Та й забув, що хотів спитати.

Ой то весілля, ой то весілля
Не було шо робити
Ой та розлука. ой та розлука
Не було з ким нам пити

Ой в того тата, ой в того тата
Гарная в квіта хата
Ой ті музики, ой ті музики
П’яні в музиків пики

Ой ті гуляння, ой ті гуляння
З вечора і до рання
Ой ті дівчата, ой ті дівчата
Мають дівчата тата
Та-та-та-та-та
Та-та-та-та-та
Мають дівчата тата
Та-та-та-та-та
Та-та-та-та-та
Мають дівча та-тата

Перевод на русский или английский язык текста песни — Зозулиця исполнителя Dakh Daughters:

Healthy homechen!
A chi molodeche with You?
A pіch treasure,
Yak dead Woese.
Sereda.
Kiss a woman s forehand.
Four bi used so
Grass zіprіla th so.
Abi rahuvav sire is the oil,
Pirogіv bi not їv.
A vilіz on Me,
Zіprіv.
Zhdatime supper,
їstime halєru.
Peret not put,
For sobov do not wear as well.
Sweet Lishi,
Bo graє yak a bad spіvaє.
Tsіtsya in rutsyu,
And in the heart with very putsyu.
Nai bude branochka,
Lisen bi pranochka.
OAO All slabі leash Evankelovy duzhy,
Yak kudyuzhy that dick,
not zovsіm pruzhnіy.
Zhdatime supper їstime halєru.
Abi tіy babі blood in ochі tsurіla,
Abi svitu bіlogo not vidіla.
God sіdenky dopomozhe,
God, Mauger, Mauger.
Abi won vіdzhila,
Abi won dіzhdala.
About de bou sama vdov’єmi, yoy,
Yak I grieve here, I lived here.
Beans, Cavoli, yoy,
Kutayut men.
I zamolodu Bula,
Sche on tіy poloninі.
Waited Koren pid oak temple,
Tai viskochiv to mene s lіsu ґєr nіvroku.
Htіla hands on the currently naklast,
A Pep three Razi perepitav, yoy,
That second zabuv scho hotіv spitati.

Oh what Wedding Music, Wedding Music is the second
I do not Bulo sho ROBIT
Oh that rozluka. oh that rozluka
Do not Bulo s Kim Nam PITI

Oh, in fact acetate, in the second of Tata
Garnier kvіta Hut
Oh muzyky Ti, Ti th Musicians
P’yanі in muzikіv peaks

Oh Ti festivities, oh Ti festivities
Evenings W i to rannya
Oh dіvchata Ti, Ti th dіvchata
Mayutsya dіvchata Tata
Ta-ta-ta-ta-ta
Ta-ta-ta-ta-ta
Mayutsya dіvchata Tata
Ta-ta-ta-ta-ta
Ta-ta-ta-ta-ta
Mayutsya dіvcha ta-tata

Если нашли опечатку в тексте или переводе песни Зозулиця, просим сообщить об этом в комментариях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.