Оригинальный текст и слова песни За що ми боремось:

Вперед ти робиш крок,
Померти в боротьбі,
В безодню вниз стрибок,
Не все одно тобі?

Свій стиснувши кулак,
Ти б'єшся за життя,
Свинцю відчує смак,
Твій ворог - небуття...

Назавжди,
Карбуються в словах,
Мрії тих,
Хто був і є в серцях.

Ми всі в думках своїх,
Зізнатись боїмось,
І знову тяжкий гріх,
Приймать не беремось.

Байдужість замість дій,
Не виправдає нас,
Смирення й безнадій,
Давно пройшов вже час!

Вітер свище,
Грім все ближче.
Вітер свище,
Грім все ближче.

Дні швидко пролетять,
Сніг замете сліди,
Не стане, що втрачать,
Не буде куди йти.

Згадаючи свій шлях,
Обернешся назад,
Побачивши, що страх -
Душі людської ... КАТ!

Перевод на русский или английский язык текста песни - За що ми боремось исполнителя Defactorial:

Next step you do,
To die in the struggle,
In deep down jump
Not all the same to you?

His clenched fist,
You ye fight for life,
Lead feel the taste,
Your enemy - nothing ...

Forever,
Stamped in words,
Dreams of those
Who was and is in the hearts.

We are all of opinion his
Frankly fear
Again grave sin
Accept not undertake.

Indifference instead of action
Not justify us
Humility and beznadiy,
Long time has passed!

Wind whistling,
Thunder getting closer.
Wind whistling,
Thunder getting closer.

The days fly by quickly,
Snow zamete tracks
Do not become that lose,
It is no where to go.

Zhadayuchy your way
Turn in back
Seeing that fear -
CAT human soul ...!