Оригинальный текст и слова песни Nederwiet:

Dit is een lied over een plant
Een groene plant
Een mooie plant
Een welriekende plant
Een grote en sterke
Ja een nuttige plant
Het gaat over de Cannabis Sativa Hollandica
Oftewel nederwiet

Nederwiedewiedewiet
Wiedewiedewiet
Ja ja nederwiedewiedewiet

We beginnen met het zaad
Het goede zaad is van een plant
Die al minstens drie generaties
In Nederland groeit en bloeit
Sommige mensen zeggen zeven
Maar dat is een kwestie van geloof
Geloof ik
Dat mag je dus zelf weten goed
Het goede zaad doe je in
Maart april mei in de grond
geen gedoel met voorkiemen en zo
Dat is allemaal maar haastige spoed
Het plantje weet zelf wel het beste
Wanneer het op moet komen
Dus laat maar gaan
Dat gaat wel goed
Dat wordt prachtige
Nederwiedewiedewiet

Nederwiedewiedewiet
Wiedewiedewiet
Ja ja nederwiedewiedewiet

Net zo goed als Coco
Indonesia Accapulco Colombia
Ja ja ja ja ja ja

En dan nu geduld
Rustig op laten komen
Het plantje is nog klein
Bemoedigend toespreken dus
Dan wordt het groter
En groter en groter
En het wordt zelfs nog
Groter en groter en groter
En het wordt dikker
En dan is het september
En tijd voor de oogst
De vrouwtjes van de zaadjes
En/of de bloemetjes haal je binnen
Je legt ze op de grond of
Hangt ze met de voetjes aan het plafond
En dan wacht je 1 2 3
Drie en een halve maand
Tot het droog is
En als het dan droog is dan
Komt het belangrijkste van de
Cannabis Sativa Hollandica
Het uitzoeken
want de blaadjes
Daar krijg je hoofdpijn van
Ik wel
De blaadjes daarvan krijg je
Een betonnen hoofd
Dus die blaadjes
Die gooi je weg
En je rookt alleen de hoesjes
Van de zaadjes en/of de bloemetjes
En daarvan krijg je geen betonnen hoofd
En daarvan krijg je geen hoofdpijn
En daarvan wordt je niet draaierig
Maar daarvan wordt je zo high
Als een Vlaamse papagaai
Dat is onze eigen

Nederwiedewiedewiet
Wiedewiedewiet
Ja ja nederwiedewiedewiet

Net zo goed als Coco
Indonesia Accapulco Colombia
Ja ja ja ja ja ja jah jaay

Nederwiet
Daarvoor hoeft niemand in
Verre vreemde landen in
De bak te zitten
Nederwiet
Nederwiet nederwiet
En verder gaat dit lied niet

Перевод на русский или английский язык текста песни - Nederwiet исполнителя Doe Maar:

Дит является ееп лгал на ЕМП завода
Еэн зеленая завод
Еэн Mooie завод
Завод ЕМП welriekende
Еэн Гроте ан sterke
Я. ееп nuttige завод
Хет gaat над де конопли Hollandica
Oftewel nederwiet

Nederwiedewiedewiet
Wiedewiedewiet
Да Да nederwiedewiedewiet

Мы встретились beginnen хет Zaad
Хет Goede Заад является ван ееп завод
Die аль minstens DRIE generaties
В Nederland groeit ан bloeit
Sommige Mensen zeggen Зевен
Маар DAT является ееп kwestie ван geloof
Geloof ик
Дат MAG JE ООС Zelf weten Goed
Хет Goede Заад лань JE в
Maart апреля мэй в де Grond
Geen gedoel встретился voorkiemen ан зо
Дат является allemaal Маар haastige spoed
Het plantje Weet Zelf вэй гет Beste
Wanneer гет оп Moet Komen
Дус Laat Маар Gaan
Дат gaat вэй Goed
Дат wordt prachtige
Nederwiedewiedewiet

Nederwiedewiedewiet
Wiedewiedewiet
Да Да nederwiedewiedewiet

Чистая зо Goed ALS Коко
Индонезия Accapulco Колумбия
Да Да Да Да Да Да

Собственная дан ню Geduld
Rustig оп Laten Komen
Хет plantje является Ног Klein
Bemoedigend toespreken DUS
Дэн wordt гет groter
Собственная ванная groter groter
Собственная хет wordt zelfs нагель
Groter ан groter ан groter
Собственная хет wordt Dikker
Собственная Дэн гет сентября
Собственная Tijd пакета де oogst
Де vrouwtjes ван де zaadjes
En / из де bloemetjes haal Je binnen
Je legt ге ор де GROND из
Hangt ZE встретился де voetjes ан хет плафон
Собственная дан Wacht JE 1 2 3
Drie ан ееп Сократить вдвое maand
Тот гет Droog является
Собственная лов гет дан Droog Дэн
Komt гет belangrijkste ван де
Конопли Hollandica
Хет uitzoeken
хочу де blaadjes
Даар krijg JE hoofdpijn ван
Ик вэй
Де blaadjes daarvan krijg JE
Еэн betonnen Hoofd
Дус умирают blaadjes
Die Gooi JE Weg
Собственная JE rookt Alleen де hoesjes
Ван де zaadjes EN / де bloemetjes
Собственная daarvan krijg JE Geen betonnen Hoofd
Собственная daarvan krijg JE Geen hoofdpijn
Собственная daarvan wordt JE ниет draaierig
Маар daarvan wordt JE зо высокой
Альс ееп Vlaamse papagaai
Дат является Онзе собственное

Nederwiedewiedewiet
Wiedewiedewiet
Да Да nederwiedewiedewiet

Чистая зо Goed ALS Коко
Индонезия Accapulco Колумбия
Да Да Да Да Да Да Джа jaay

Nederwiet
Daarvoor Hoeft Niemand в
Verre vreemde Landen в
Де Бак те zitten
Nederwiet
Nederwiet nederwiet
Собственная Вердер gaat дит лгал NIET