Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни Джалма:

Таборът шарен пак пътува, тъмни очи горят, плачат сърцата, те са заедно, но за последен път.

Колко жестока е съдбата, времето как да спрат?! Късно е вече, те са заедно, но за последен път.

Откакто свят светува, тежък закон царува, момичето е дадено на друг!

Припев: Всяка нощ в съня му ще идваш, Джалма! Спомен-рана ти ще му бъдеш, Джалма! Циганин как обича зная, но още знам, циганин как страда щом остане сам. Тя ще замине утре, някъде там на юг, обречена да е жена на друг.

Таборът шарен пак пътува, тъмни очи горят, плачат сърцата, те са заедно, но за последен път.

Колко жестока е съдбата, времето как да спрат?! Късно е вече, те са заедно, но за последен път.

Перевод на русский или английский язык текста песни — Джалма исполнителя Дует Ритон:

Thabor pied still travels dark eyes burn, cry their hearts, they are together, but the last time.

How cruel fate, time how to stop ?! It’s too late, they are together, but the last time.

 Since time immemorial, heavy law reigns, the girl was given to another!

Chorus: Every night in his dream will come, Dzhalma! Memory-hack you will be, Dzhalma! Gypsy loves how I know, but still I know how Gypsy suffer if left alone. She will leave tomorrow, somewhere south doomed to be another woman.

Thabor pied still travels dark eyes burn, cry their hearts, they are together, but the last time.

How cruel fate, time how to stop ?! It’s too late, they are together, but the last time.

Если нашли опечатку в тексте или переводе песни Джалма, просим сообщить об этом в комментариях.

Видеоклип

Обсудить