Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни:

hарын туяагаар сэдьхэлни шамай hанаад
халуун дураар эрьеэд ерээ.
шэнэ углоогуур нарамни шамай угтаад
сарюун элшээр хургоод улоо.

энэ наhанайм алтан мушэн арюун hайхан
зуудэндэм намдаа ерэдэг.
шимни наhанайм халуун дуран, нангин заяан
зурхэндэм минии гансалши.

2. ходол шамайгаа жаргални хулеэн байна.
арюун зулаар шинии сагай,
сэлгеэ аялгаар баярайм шэмэг болоод
сугтаа байхаар хэлээд угоо.

bridge: Эгээл hайхан зандаа минии дуран
Гэрэлээр зуран, намай дуудыш даа!
Удэшын hанаан соо инагаа, шамай хулеэнэб!
Гансал шамхандаа би дуратайб!

Перевод на русский или английский язык текста песни -:

haryn tuyaagaar sedhelni Shamai hanaad
haluun duraar ereed eree .
Shene uglooguur naramni Shamai ugtaad
saryuun elsheer hurgood uloo .

NEE nahanaym Altan mushen aryuun hayhan
zuudendem namdaa eredeg .
shimni nahanaym haluun fool nangin zayaan
zurhendem Minia gansalshi .

2. hodol shamaygaa zhargalni huleen Bains .
aryuun zulaar shinii Saga
selgee ayalgaar bayaraym shemeg bolood
sugtaa bayhaar heleed ugoo .

bridge: Egeel hayhan Zandana Minia Duran
Gereleer Zura , Nama duudysh Yeah !
Udeshyn hanaan wo inagaa , Shaman huleeneb !
Gunsan shamhandaa bi duratayb !

Видеоклип

Обсудить