Оригинальный текст и слова песни Herr Sinklars Vise:

Hr. Sinklar drog over Salten hav,
mod Norrig hans kurs monne stande;
blandt Gudbrands klipper han fandt sin grav,
der vanked sa blodig en pande.

Vel op for dag
de kommer vel over den hede.

2. Hr. Sinklar drog over bolgen bla
for svenske penge at stride:
Hj?lpe dig Gud, du visselig ma
i Gr?sset for normanden bide.

3. Manen skinner om natten bleg,
de vove sa sagtelig trille;
en havfru op af vandet steg,
hun spaede Hr. Sinklar ilde:

4. «Vend om, vend om, du skotske mand!
det g?lder dit liv sa fage;
kommer du til Norrig, jeg siger for sandt
ret aldrig kommer du tilbage!»

5. «Led er din sang, du giftige trold,
altidens du spar om ulykker;
fanger jeg dig engang i min vold,
jeg lader dig hugge i stykker.»

6. Han sejled i dage, han sejled i tre
med alt sit hyrede folge,
den fjerde morgen han Norrig mon se,
jeg vil det ikke fordolge.

7. Ved Romsdals kyster han styred i land,
erkl?rede sig for en fjende;
ham fulgte efter fjorten hundrede mand,
som alle havde ondt i sinde.

8. De sk?ndte og br?ndte, hvor de drog frem,
al folkeret monne de kr?nke;
oldingens afmagt rorte ej dem,
de spotted den gr?dende enke.

9. Barnet blev dr?bt i moderens skod,
sa mildelig det end smiled;
rygtet om denne jammer og nod
til k?rnen af landet iled.

10. Bavnen lyste og budstikken lob
fra grande til n?rmeste grande;
dalens sonner i skjul ej krob,
det matte hr. Sinklar sande.

11. «Soldaten er ude pa kongens tog,
vi ma selv landet forsvare;
forbandet v?re det niddingsdrog,
som nu sit blod vil spare.»

12. De bonder af Vage, Lesje og Lom
med skarpe okser pa nakke
i Bredebojgd tilsammen kom,
med skotten vilde de snakke.

13. T?t under lide der lober en sti,
som man mon kringen kalde;
Lagen skynder sig der forbi;
i den skal Fjenderne falde.

14. Riflen h?nger ej mer pa v?g,
hist sigter grah?rdede skytte;
nokken oplofter sit vade sk?g
og venter med l?ngsel sit bytte.

15. Det forste skud hr. Sinklar gjaldt,
han broled og opgav sin ande;
hver skotte rabte, da obersten faldt:
«Gud fri os af denne vande!»

16. «Frem bonder, frem, I norske m?nd,
slar ned, slar ned for fode!»
Da onsked sig skotten hjem igen,
han var ej ret lystig til mode.

17. Med dode kroppe blev kringen stro?d
de ravne fik nok at ?de, —
det ungdomsblod, som der udflod,
de skotske piger begr?de.

18. Ej nogen levende sj?l kom hjem,
som kunde sin landsmand fort?lle,
hvor farligt det er at besoge dem,
der bo blandt Norriges fj?lde.

19. End knejser en stotte pa samme sted,
som Norriges uvenner mon true.
Ve hver en nordmand, som ej bliver hed,
sa tit hans ojne den skue!

Vel op for dag
de kommer vel over den hede.

Перевод на русский или английский язык текста песни — Herr Sinklars Vise исполнителя Gny:

Ч. Sinklar Drog над Salten ВГА,
мод Norrig куры курс Монне stande;
blandt Gudbrands Klipper хан fandt грех GRAV,
дер vanked sa blodig ан Панде.

Vel оп для даг
де Kommer Новичок над ден Hede.

2. ч. Sinklar Drog над bolgen бла
для svenske Penge на ходу:
Hj?lpe копать Гуд, дю visselig Ma
я Gr?sset для normanden биде.

3. manen Скиннера ом natten BLEG,
де vove sa sagtelig trille;
ан havfru оп AF Vandet Steg,
гуннов spaede грн. Sinklar Ильде:

4. & Quot; Венд ом, ом Венд, дю skotske спрос!
Det g?lder дит Лив sa Fage;
Kommer дю Тиль Norrig, JEG Сигер для Sandt
в отставке Aldrig Kommer дю tilbage & Quot!;

5. & Quot; Led ER DIN пели, дю giftige trold,
altidens дю Spar ом ulykker;
Фангер JEG копать Engang я мин Волд,
JEG Lader копать hugge я stykker & Quot.

6. Хан sejled я Dage, хан sejled I Tre
Мед Alt сидеть hyrede Folge,
ден fjerde Morgen хан Norrig Пн себе,
JEG пос Det Ikke fordolge.

7. Вед Romsdals kyster хан styred я приземлиться,
erkl?rede SIG для ванной fjende;
ветчина fulgte Efter fjorten hundrede спрос,
сом Все havde ondt я Sinde.

8. Де sk?ndte ог br?ndte, Hvor де Drog FREM,
аль folkeret Монне де kr?nke;
oldingens afmagt rorte EJ дем,
де замечен ден gr?dende Энке.

9. Барнет blev dr?bt я moderens SKOD,
sa mildelig Det конец улыбнулся;
rygtet ом Denne помех ог NOD
сезам k?rnen AF Landet ILED.

10. Bavnen lyste ог budstikken Лоб
От Grande сезам n?rmeste Гранде;
dalens SONNER я skjul EJ Krob,
Det матовая ч. Sinklar Санде.

11. & Quot; Soldaten э Удэ взнос в Kongens щегольски,
VI Ma SELV Landet forsvare;
forbandet v?re Det niddingsdrog,
сом ню сидят Blod пос запчасти и Quot.

12. Де BONDER аф Ваге, Lesje ог Лом
Мед skarpe okser взнос в nakke
я Bredebojgd tilsammen ком,
Мед skotten Вильде де snakke.

13. Тает под LiDE дер lober ан сти,
сом человек пн kringen Kalde;
Lagen skynder сиг дер Forbi;
я ден Skal Fjenderne falde.

14. Riflen h?nger EJ-Мер взнос в v?g,
истор sigter grah?rdede skytte;
nokken oplofter сидеть Vade sk?g
ог вентральной мед l?ngsel сидеть bytte.

15. Дет forste СКУД ч. Sinklar gjaldt,
хан broled ог opgav грех Ande;
hver skotte rabte, да obersten faldt:
& Quot;! Гуд Пт ОС AF Denne Ванде & Quot;

16. & Quot; Frem BONDER, FREM, я Norske m?nd,
SLAR нед, SLAR определены для Фоде & Quot!;
Да onsked сиг skotten Hjem IGEN,
хан VAR EJ отставке lystig сезам режиме.

17. Мед Доде kroppe blev kringen stro’d
де Ravne фик нок в ?de, —
Det ungdomsblod, сом дер udflod,
де skotske piger begr?de.

18. Е nogen levende sj?l ком Hjem,
сом Kunde грех landsmand fort?lle,
Hvor farligt Det ER в besoge дем,
дер бо blandt Norriges fj?lde.

19. Конец knejser ан stotte взнос в samme STED,
сом Norriges uvenner пн правда.
Ve hver ан nordmand, сом EJ bliver Hed,
sa синица куры ojne ден skue!

Vel оп для даг
де Kommer Новичок над ден Hede.

Если нашли опечатку в тексте или переводе песни Herr Sinklars Vise, просим сообщить об этом в комментариях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.