Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни Срок на годност:

Как си знаех , ще се обади пак след време любовта ти.
Да набираш — продължавай! Ще ти вдигна, но едва ли…
Бог дори не вярва — чули.. в сълзите закъснели!
И отдавна е проведен твоя разговор последен, с мен!

Хайде, давай — без да спираш!
Аз затварям, ти набираш…
Твоят номер даже няма име!
Смятай как за теб боли ме!
Продължавай без да спираш…
Аз затварям — ти набираш…
Срок на годност имаше — изтече!
С теб не искам нищо вече, не!

Как си знаех, съвестта ти — всяка вечер ще те трови!
Влюбеният ако търсиш — няма го да отговори!
Ако чуеш, днес гласът ми — в тебе рани ще отвори!
И отдавна е проведен твоя разговор последен, с мен!

Перевод на русский или английский язык текста песни — Срок на годност исполнителя Карлос:

How I knew he would call again later love.
Recruit — keep going! I’ll lifted, but hardly …
God does not even believe — heard .. tears late!
And long been held your last conversation with me!

Come on, go ahead — without stopping!
I hang up, you punch …
Your number will not even name!
Consider how about you hurt me!
Go on without stopping …
I close — you punch …
Shelf life there — runs out!
With you do not want anything anymore, no!

How do I know your conscience — every night they will poison!
Love for real — it will respond!
If you hear my voice today — in you will open wounds!
And long been held your last conversation with me!

Если нашли опечатку в тексте или переводе песни Срок на годност, просим сообщить об этом в комментариях.

Видеоклип

Обсудить