Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни Чужая вясна:

Чужая вясна
1.
Ты выхоздіш за дзверы, каб убачыць хоць кроплю святла.
Але сонца тваё даўно схавалася ў цень.
Яно болей не ўзыдзе, бо гэта чужая вясна.
Ты на жаль ужо страціў надзею на заўтрашні дзень.

Тваё заўтра ніколі не будзе тваім.
А бязлікія мары — не больш, чым попел і дым.

2.
Ты ідзеш проста наперад, усё роўна куды.
І здаецца, што часам знікае зямля пад нагамі.
Тваё мора засохла, у ім солі больш, чым вады,
На паверхні яго затухлі апошнія хвалі.

Тваё мора ніколі не стане жывым.
А бязлікія мары — не больш, чым попел і дым.

3.
Ты ўратуеш у кішэнях рукі свае ад марозу,
Апранеш капялюш, каб схавацца ад злобнага ветру.
Але ты не ўратуеш ніяк свой знявечаны розум.
Калі глянеш на неба — убачыш адну толькі цемру.

Ты не знойдзеш у нябёсах патрэбны адказ.
Твае думкі — не больш, чым набор пустых фраз.

4.
Ну а ўвечары ты як звычайня вярнешся дамоў.
Паспрабуешь знайсці суцяшэнне ў бязрадасным сне.
І ты ведаеш, заўтра ўсё паўторыцца зноў.
Зноў ты будзеш старацца сысці ад самога сябе.

І ты няздольны спыніць гэты бег.
Бо даўно не хапае моцы цягнуцца наверх.

Брудна-шэрая столь, брудна-шэрыя дні, ты атручаны ўласнай самотай,
Ты заўсёды быдзеш сам на сам са сваёй адзінотай.

Перевод на русский или английский язык текста песни — Чужая вясна исполнителя Limen Doloris:

stranger spring
1.
You vyhozdish the door to see a drop of light.
But your sun has long disappeared into the shadows.
It is no longer rise, because it is someone else’s spring.
You unfortunately have lost hope for the future.

Your Tomorrow will never be yours.
A faceless dreams — no more than ash and smoke.

2.
You go right ahead, no matter where.
And it seems that sometimes lost the ground under their feet.
Your sea dried up, salt in it more than water,
On its surface was extinguished the last wave.

Your sea will never be alive.
A faceless dreams — no more than ash and smoke.

3.
You will save in the pockets of his hands from the cold,
Wear a hat to hide from the evil wind.
But you did not save his mutilated mind.
If you look at the sky — you see the dark alone.

You will not find the right answer in the sky.
Your thoughts — no more than a collection of empty phrases.

4.
In the evening you normally vyarneshsya homes.
Pasprabuesh find solace in black December
And you know, tomorrow everything will be repeated again.
Again, you will try to get away from himself.

And you’re not able to stop the run.
For a long time I did not have the strength to stretch upward.

Dirty gray ceiling, dirty gray days, you are poisoned by his own pain,
You always bydesh alone with his loneliness.

Если нашли опечатку в тексте или переводе песни Чужая вясна, просим сообщить об этом в комментариях.

Видеоклип

Обсудить