Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни:

Đừng khóc nếu không yêu anh em sẽ hạnh phúc Rất đau nhưng anh phải lạnh lùng Phải làm em tin rằng anh đã ko còn… như ngày xưa nữa Từ đó… dù cho bên ai cũng không hạnh phúc Nhận ra trong anh tình yêu ấy ko thể thay đổi Một ký ức đã từng rất đẹp, đã kết thúc khi em về bên ai Tìm đc nhau khó thế nào Điều gì đau lòng hơn mất em…

Chorus:
An h đã khóc cho chuyện tình ta mỗi đêm
Để em bước đi — Ngàn lần không thể thứ tha Mất em chỉ một lần… anh mất em mãi mãi…
(Lầm lỡ buông tay để rồi hối hận)
Thời gian chẳng thể hàn gắn… những vết thương Từng không muốn tin mà… cuối cùng cũng phải tin Nỗi cô đơn nặng nề… biết em quên anh rồi…

Dù không thấy nhưng tim anh có thể thấu
Những âm thanh em đang cười vui bên ai
Vết thương xưa trong lòng đã sâu càng thêm sâu

(Dù biết trước sẽ đớn đau nếu mai ta rời nhau Duyên tình quá ngắn, mình có nhau chẳng được lâu)

——-
Em đã níu lấy tay anh và khóc
Mà anh phải nhẫn tâm không được nhìn em
Lời em nói khiến anh không cầm được nước mắt Dù cho núi sẽ mòn và sông sẽ cạn Lòng anh vẫn không quên được ngày xưa Anh đã hứa bên em để che chở Tại sao vẫn yêu em mà phải mất em…

Anh đã khóc cho chuyện tình ta mỗi đêm
Để em bước đi — Ngàn lần không thể thứ tha Mất em chỉ một lần… anh mất em mãi mãi…
Thời gian chẳng thể hàn gắn… những vết thương Từng không muốn tin mà… cuối cùng cũng phải tin Nỗi cô đơn nặng nề… biết em xa anh rồi…

Một ký ức đã từng rất đẹp, đã kết thúc khi em về bên ai…
Tìm được nhau khó thế nào…

Nỗi cô đơn nặng nề… biết em xa anh mãi…
Từ đó thấy em trong mơ là nước mắt rơi mãi không ngừng…

Перевод на русский или английский язык текста песни -:

Đừng khóc Neu không YEU Ань EM SE Хань Phúc Крыса đấu Нхунг Ань Пай Lanh легких Пай Лам EM олова позвонил Ань Джа Ко Con … NHU Нгай Xua NUA Tü DJO … Du чо Бен ай Кунг không Хань Phúc Нан ра Чонг Ан Тинь YEU А.Ю. ко Тай đổi MOT ký UC Джа дун Крыса đẹp, Джа KET thực хи EM В.Е. Бен AI Тим DJC nhau Хо НАО Điều Gi đấu долго HON коврик EM …

Припев:
Ч Джа khóc чо chuyện Тинь та МВД Джем
Дже EM bước DJI — NGAN LAN không Чт Tha Mat EM Чи MOT участ … Ань коврик EM маи-маи …
(LAM LO buông тай дже ROI обменный HAN)
Thoi Джан Чанг Хань Гань … Нхунг ветеринар Thương дун không мюона олова MA … cuối Кунг Кунг Пай олова Ной CO DJON Нанг Ne … Biet EM Quen Ань ROI …

Du không Тай Нхунг Тим Ань có Тау
Нхунг утра Тхань им, Đăng cười VUI Бен А.И.
Ветеринар Thương Xua Чонг долго Джа САУ Кан них Сау

(Du Баштехинформ trước SE DJON đấu Neu почта та ROI nhau Duyen Тинь условием NGAN, Мин có nhau Чанг được Лау)

——-
Em Джа Ню лежал тай Ань vÀ khóc
Mà Ань Пай Нан tâm không được nhìn EM
LOI EM Ной khiến Ань không камерой được nước коврик Du чо Нуи SE Пн vÀ Сон Се может долго Ань Ван không Quen được Нгай Xua Ань Джа Хуа Бен EM дже че чо Тай Сан-VAN YEU EM mÀ Пай коврик EM …

Ань Джа khóc чо chuyện Тинь та МВД Джем
Дже EM bước DJI — NGAN LAN không Чт Tha Mat EM Чи MOT участ … Ань коврик EM маи-маи …
Thoi Джан Чанг Хань Гань … Нхунг ветеринар Thương дун không мюона олова MA … cuối Кунг Кунг Пай олова Ной CO DJON Нанг Ne … Biet EM ха Ань ROI …

MOT ký UC Джа дун Крыса đẹp, Джа KET thực хи EM В.Е. Бен AI …
Тим được nhau Хо НАО …

Ной CO DJON Нанг Ne … Баштехинформ EM ха Ань Mai …
Tü DJO Тай EM Чонг МО là nước коврик ROI Mai không ngừng …

Видеоклип

Обсудить