Оригинальный текст и слова песни Маленька душа:

Я – розхристана, розтерзана, замучена і розіп’ята на небокраї.
Я – найкраща, найболісніша. Я – твій найзапекліший ворог, найзапекліша доля, найзапекліша сестра.
Я. Кохай мене, вбивай мене, ховай мене у снах.
Бо я маю звичку вбивати, трощити, нівечити, скаженіти там, де порожнеча.

Я – твій страх.

Маленька душа запроторена в кут.
Їй місце ззаду, на бек-вокалі.
Музики зиркають, скинуть з рук.
Прирече-, зречена. Змова. Зрада.
Згорати вільно, пові-. Але
Злітати ниць… В оркестровій ямі.
Маленька знову на бек-вокалі,
А мала бути на Ви, але…

Я, я – найкраща, найболісніша серед вас.
Я, я – не маю права на здобуття.
Не маю права на здобуття місця у ваших паскудних життях.
Не маю права на визнання.

Перевод на русский или английский язык текста песни - Маленька душа исполнителя Наголос на Голос:

I - rozhristana, rozterzana, tortured i rozіp'yata on nebokraї.
I - naykrascha, naybolіsnіsha. I - tvіy nayzapeklіshy vorog, nayzapeklіsha share nayzapeklіsha sister.
Ya Kohai mene, mene hammered, Hove mene have dreams.
Bo I May zvichku vbivati, troschiti, nіvechiti, skazhenіti there de porozhnecha.

I - tvіy fear.

Little Soul zaprotorena in Kut.
Їy Location zzadi on back-vokalі.
Musicians zirkayut, throw s hands.
Prireche-, Zrece. Zmova. Zrada.
Zgorati vіlno, povі-. Ale
Zlіtati nits ... In orkestrovіy yamі.
Znovu is little in the back-vokalі,
A small Buti at Vie Ale ...

I, I - naykrascha, naybolіsnіsha Sered you.
I, I - no rights zdobuttya May.
May not right zdobuttya mіstsya at your Zhittya foul.
May not right viznannya.