Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни:

Їхав козак на війноньку,
Сказав — прощай, дівчинонько,
Прощай, миленька, чорнобривонька,
Їду в чужу сторононьку.
Прощай, дівчино, чорнобривонько,
Їду в чужу сторононьку.

Дайно дівчино хустину,
Може, я в бою загину,
Темної ночі накриють очі,
Легше в могилі спочину.

Дала дівчина хустину,
Козак в бою загинув.
Гей, серед поля
Гнеться тополя,
Та й на козацьку могилу.

Лихії люди насилу
Взяли нещасну дівчину,
А серед поля гнеться тополя
Та й на козацьку могилу.

Гнеться тополя додолу,
Вітер по ній повіває.
А в тій могилі син України
Вічним же сном спочиває.

Перевод на русский или английский язык текста песни -:

Їhav Kozak at vіynonku,
Say — goodbye dіvchinonko,
Goodbye, dear, chornobrivonka,
Їdu in chuzhu storononku.
Farewell dіvchino, chornobrivonko,
Їdu in chuzhu storononku.

Dine dіvchino Justino,
Mauger, I’m in a fight Zaghini,
Temnoї nochi nakriyut ochі,
Formed the mogilі spochinu.

As for her gave Justino,
Kozak zaginuv in battle.
Gay, Sereda field
Oppression poplar
That second on Kozatska grave.

Lihії people hardly
Took neschasnu dіvchinu,
A Sered field oppression poplar
That second on Kozatska grave.

Oppression Dodolev poplar,
Vіter on nіy povіvaє.
A tіy mogilі syn Ukraine
Vіchnim spochivaє same dream.

Видеоклип

Обсудить