Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни:

У сопілку я заграю заграю загудю
Тай про фенікс заспіваю співанку файную
Віє вітер з полонини смереки хитає
Фірму фенікс у Карпатах кожен гуцул знає
Віє вітер віє буйний з гори на долину
Фірма фенікс знаменита на цілу вкраїну
В кожній хаті електрика си радіо грає
Фірма фенікс на вкраїні цвіте процвітає
Ой кувала зозуленька на зеленім листю
Фірма фенікс на вкраїні є на первім місцю
Ой злапав хлопчина електричні дроти
Полетіли з очей іскри засвітилось в роті
Дівчина гуляла як собі хотіла
Поки не дізналась що вже залетіла
Гей на полонині дві кози сі пасли
А до них пристали два козли мордасті
Від монгола вчора в писок я дістала
Бо монгола вчора негром обізвала
П-р
Їж пий і гуляй Юзик Штефан і Антосю
Коломийку танцювай
Бери молодицю А ха-ха-ха
Тай за потелицю А ха-ха-ха
Разом ми підем під вісілє
Молода молода хочи ти сказати
Він поїде в чехи будеш бідувати
Твоя друшка рижа мені повідала
Що йому на чехах вона би сі віддала
Гей ви музиченьки не ставайте грати
Бо та рижа дружка хоче танцювати
Хоче танцювати ще сі волочити
Грайте хлопці добре будемо платити
п-р
Паде дощик дощик на вулиці слизько
Утікайте люди москалі вже близько
Летіли врубляни летіли летіли
Москалі в Карпатах собі ями рили
Вони собі рили землецю митали
Вороблян забули як сі заривали
Вороблян забули і сімнадціть танків
Двайці штири міни і тушонки баньку
П-р
А тоді гуцули раду собі дали
Вороблян завели телеграму дали
Щирії привітання вашому народу
Заберіть жилізо з нашого городу
Вісілє ми робим приїжджєйте хлопці
Буде моцне вісілє щей при самогонці
Було фест весілє москалі гуляли
Лиш на нашій мові ніц не понімали

Перевод на русский или английский язык текста песни -:

I have sopіlku TRAVEL TRAVEL zagudyu
Tai about fenіks zaspіvayu spіvanku Fine
Vіє vіter s Polonyna Smereka hitaє
Fіrmu fenіks in Carpathians Leather guzul Knows
Vіє vіter vіє exuberant s burn the valley
Firma fenіks is famous tsіlu vkraїnu
In kozhnіy hatі elektrika B radіo graє
Firma fenіks on vkraїnі tsvіte protsvіtaє
Oh Couvent zozulenka on zelenіm sheets
Firma fenіks on vkraїnі Yea on pervіm mіstsyu
Oh zlapav hlopchina elektrichnі dart
Poletіli s eyes іskri zasvіtilos in rotі
As for her walking yak sobі hotіla
Pokey scho vzhe not dіznalas zaletіla
Gay on poloninі Dvi Causey Ci grazed
And before they landed two goats mordastі
Od Mongol vchora in The list I dіstala
Bo Mongolian vchora Negro obіzvala
Np
Їzh Pius i enjoy yourself Juzik Stefan i Antosii
Kolomyikas tantsyuvay
Take A young women ha ha ha
A tie for potelitsyu ha ha ha
Time of pіdem pid vіsіlє
Young youth Hochi minute skazati
Vіn poїde Czechs in budesh bіduvati
Your drushka Rizhao Meni povіdala
Scho yomu on the Czechs won Bi Ci vіddala
Gay vie muzichenki not Get da fuck up Grati
Bo is the Rizhao boyfriend Hoca tantsyuvati
Hoca tantsyuvati shte Ci volochiti
Play the hloptsі good’ll platiti
np
Pade doschik doschik on vulitsі slizko
Utіkayte people moskalі Vzhe blizko
Letіli vrublyani letіli letіli
Moskalі in the Carpathians sobі s Riley
Pong sobі Riley zemletsyu Mitali
Voroblyan yak Zabul Ci zarivali
Voroblyan Zabul i sіmnadtsіt tankіv
Dvaytsі Styria mіni i tushonki bathhouse
Np
A todі Gutsuliya Rada gave sobі
Voroblyan brought a telegram gave
Schirії privіtannya vashomu people
Zaberіt zhilіzo s nashogo city
Vіsіlє We Do priїzhdzhєyte hloptsі
Bude Motsnyi vіsіlє ing at samogontsі
Bulo fest vesіlє walked moskalі
Lish on nashіy movі nіts not ponіmali

Видеоклип

Обсудить