Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни:

Не існує на світі перешкод для шаленого часу,
ще недавно малих кликав дзвоник нас вперше до класу.
А сьогодні дорослі стоїмо на почесному місці,
і сльозинки в очах наче вранішні роси на листі.

приспів2р:
випускник як хвилює це слово звичайне,
випускники в ньому радість і смуток прощання.

Як проміння від сонця побіжать наші стежки від школи.
Ми ще прийдем сюди та за парти не сядем ніколи. Гляне ніжно і тепло рідна школа зіницями віком.
І промовить у слід: будь їм матір*ю доле до віку.

Приспів2р:
випускник як хвилює це слово звичайне,
випускники в ньому радість і смуток прощання.

Не забуде ніхто з нас бо забути не маємо права,
тих хто вчив нас добру і любові до рідного краю.
Біля ганку берізка що завжди сповіщала про весни, теж напевно колись в нашій пам*яті вдячній воскресне

приспів2р:
випускник як хвилює це слово звичайне,
випускники в ньому радість і смуток прощання.

Ще не раз і не двічі школа двері відчинить гостинно,
та не буде вже нас хоч залишиться все тут без зміни.
І щороку у травні перед________в урочистій тиші
будуть інші стоять , може схожі на нас тільки інші.

приспів2р:
випускник як хвилює це слово звичайне,
випускники в ньому радість і смуток прощання.

Перевод на русский или английский язык текста песни -:

There are no barriers to the world crazy time
more recently, small bell called us to first class.
 Today adults are on the place of honor,
and tears in his eyes like dew on the leaves.

pryspiv2r:
graduate worried as the word simple,
Graduates in it joy and sadness goodbye.

As the rays of the sun will run our paths from the school.
We have come here to school and not syadem ever. Look heat gently and native pupils school age.
 And say to it: either their mother S * Dole to age.

Pryspiv2r:
graduate worried as the word simple,
Graduates in it joy and sadness goodbye.

Do not forget because none of us have no right to forget,
 those who taught us kindness and love for their land.
 Near the porch birch is always notified of spring, too, probably sometime in our memory * Memory grateful rise

pryspiv2r:
graduate worried as the word simple,
Graduates in it joy and sadness goodbye.

Not once, not twice school doors open hospitality,
 and there shall not be left here though there are no changes.
And every year in May before ________ in solemn silence
Others will stand like us can only others.

pryspiv2r:
graduate worried as the word simple,
Graduates in it joy and sadness goodbye.

Видеоклип

Обсудить