Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни:

Я піду за Христом, моя мамо,
По вузькій кам’янистій стежині,
Через терня до Божого храму
Більш не вернусь у рідну хатину.

Приспів:
Мамо, моя рідна мамо,
Не жaлій для Христа свого сина,
Щоб служив у Господньому храмі
Цілопально, як Божа дитина.

Я піду за Христом, моя мамо
Стану світлом для темного світу.
Щоб відкрили для Господа брами
Свого серця заблукані діти.

Приспів…

Я їх звільню, моя рідна ненько,
Від кайданів диявола злого,
Щоб були біля Бога близенько
Вічній радості Пана Живого.

Перевод на русский или английский язык текста песни -:

I pіdu Christ , my mama ,
By vuzkіy kam’yanistіy stezhinі ,
Through hardship to the temple Bozhogo
Bіlsh not come back from rіdnu Ha Tinh .

Prispіv :
Mamo , my Ridna Mamo ,
Not zhalіy for Christ svogo Sina ,
Dwellers serve with the Lord hramі
Tsіlopalno yak Bozha Dytyna .

I pіdu Christ , my mama
I will svіtlom for dark svitu .
Dwellers vіdkrili Lord gotu kola
Svoge Serdce zablukanі dіti .

Prispіv …

I їh zvіlnyu my Ridna Nenko ,
Vid kaydanіv diyavola evil ,
Dwellers boule bilja God blizenko
Vіchnіy radostі Pan Alive .

Видеоклип

Обсудить