Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни:

Вулиці міста засипані снігом,
По снігу люди бігали,
Ходили собі цілий день хто куди,
Без задньої думки лишали сліди.
Кожен слід — інша людина,
Інша секунда, інша година.
Цікаво, якщо по слідам цих піти,
Куди вони можуть мене привести?

Приспів:
Сумно, коли нема…
Холодно, коли зима…
Напевно, щоб було знов чарівно
Має бути часом
Сумно, коли нема…
Холодно, коли зима…
Напевно, щоб було знов чарівно
Має бути сумно…

Люди ходять по своїм маршрутах,
Зустрічаються то там, то тут.
Рідше, частіше, як на світлофорах,
Часом кивають, а часом говорять,
Часом дороги їх паралельні.
Вечір, ніч, ранок і день,
Люди до себе, як сніг прилипають,
Сліди розійшлися — і люди скучають…

Приспів.

Люди є різні, їх так багато,
А по слідах ти не можеш впізнати.
За ким ти підеш і, як воно буде?
Далеко зайдеш, чи скоро забудеш?
Сліди є маленькі і є глибокі,
На декілька днів і на тисячі років.
Хочеться так наступати на землю,
Ніколи не мріючи, щоби їх стерли…

Приспів.

Сумно…
Холодно…
Напевно…
Сумно… Сумно…
Холодно….
Напевно, щоб було знов чарівно
Має бути сумно!..

Перевод на русский или английский язык текста песни -:

Streets covered with snow,
For people running snow,
There were a whole day in all directions,
Without ulterior motive left traces.
Everyone should — another man
Another second, another hour.
I wonder if in the footsteps of go
Where they can bring me?

Chorus:
Sadly, when there …
Cold, when the winter …
Perhaps that was irresistibly again
There should be time
Sadly, when there …
Cold, when the winter …
Perhaps that was irresistibly again
To be sad …

People go on their routes,
There is here and there.
Less often, as at traffic lights,
Sometimes a nod, and sometimes say
Sometimes their parallel roads.
Evening, night, night and day,
People to himself as snow stick,
Traces gone — and people miss …

Chorus.

People are different, there are so many,
And on the heels you can not know.
For whom do you go and how it will be?
Will you come far or soon forget?
Traces are small and deep,
In a few days for thousands of years.
So I want to step on the ground,
Never dreaming, in order to erase …

Chorus.

Sadly…
Coldly…
Definitely…
Sad … sad …
Coldly….
Perhaps that was irresistibly again
To be sad! ..

Видеоклип

Обсудить