Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни Nu stiu cine esti:

Vedeam stele verzi pe tavan! Cautam marea-n pahar, ce ardea sub cer de gheata, cautam noapte ce te invata sa saruti. Dimineata ce cadea din frunti ma ajuta sa suflu norii si coltii tai de zahar ce-mi stricau gustul marii. Cautam, dar valuri vin acum si spala noaptea buna si parfumul coase briza sub o semiluna. Cum dansai in palma mea de nisip si stare, si zgariai cu unghii de sidef pana dadeai de mare si din mine furai furtuni fara sa simt si firele de par se jucau in asfintit. Coloram cu tine, plaja rosie ca de jar si jucam in privire goliciunea ca de var, cade vara iar, peste mare in pahare si o beau si ma-mbat si ma tin de semafoare rosi ca plaja, galbene ca soarele, verzi ca stelele. Vezi castelele de nisipuri vi, in jocuri de copii, in ochii mei cand vi, ca-n rochii unde ti pofta mea vizitatoare, acolo caut marea si acolo plec cand doare!

Hai amor cu mine iara pe aleile de ieri, care-ncep din ochii ei pana-n pragul de condei. Hai strange-ma de umeri si tragema-n povesti de litoral draga mea unde nu stiu cine esti…

Numaram stele verzi sub pleoape! «Imi place marea, are personalitate!» Imi spunea fumand tigari din foi scrise cu noapte. In rochie de seara cu pantofii-n mana stanga ma privea ca un val si ma loveam de dansa ca de o stanca. Era dragoste in forta si cad semafoarele, se sting, ea nu stie cum ma cheama dar ma cheama inapoi pe nisip. Beat, iau sticla si plec cu bagajele din piept si cu genele ma cert dar ceru’-ncet imi cere sa ma pierd. Si alerg dupa tren cu lumea-n ceas defect. Cu aripi de aracet incete, caut penele alene in vagoane si compartimente. Caut asfintit in scrum, si ca un nebun adun amintirile din drum, da-n zadar parca ma simt si ajung in sfarsit. Dar trezit brusc ma ridic din cearsaf unde-am atipit, zic: «Ce pacat ca nu a ramas nimic, aprind o stigare si te strig!»

Hai amor cu mine iara pe aleile de ieri, care-ncep din ochii ei pana-n pragul de condei. Hai strange-ma de umeri si tragema-n povesti de litoral draga mea unde nu stiu cine esti…

Перевод на русский или английский язык текста песни — Nu stiu cine esti исполнителя Steleverzi:

Vedeam стела verzi ре таван! Cautam Marea-н Pahar, CE Ardea югу CER-де-gheata, cautam noapte CE те invata са saruti. Dimineata CE cadea DIN frunti ма ajuta са suflu Нории си coltii тай-де-Захар CE-ми stricau gustul Марий. Cautam, Dar valuri вин ACUM си Спала noaptea Буна си parfumul Коуз Бриза югу о semiluna. Сперма dansai в Пальма-де-MEA nisip си взгляд, си zgariai у.е. unghii де sidef пана dadeai де Маре ши дин мой фурай furtuni фара са SIMT си firele де номинальная себе jucau в asfintit. Coloram у.е. зубцы, Plaja Рози ча-де-банку си jucam в privire goliciunea Ка де вар, Кейд вара IAR, чумы кобылу pahare си о Beau си ма-ма си MBAT олова де semafoare Рози ча Plaja, galbene ча soarele, verzi ча stelele. Vezi castelele де nisipuri VI, в Jocuri де COPII, в ochii мэй кандидат VI, CA-н rochii недеформированной ти pofta MEA vizitatoare, acolo Предостережение Marea си acolo Плек канд doare!

Хай Amor у.е. шахты Ярослава ре aleile де Ieri, уход-NCEP DIN ochii е пана-н де pragul condei. Хай-ма странно де umeri си tragema-н де повести Литораль Драга MEA недеформированной ню stiu кино Эсти …

Numaram стела verzi югу pleoape! & Quot; Ими место Marea, являются personalitate & Quot!; Ими spunea fumand tigari DIN свободе информации scrise у.е. noapte. В rochie де seara куб pantofii-н маны STANGA ма privea ча ООН Вал си ма loveam де данса ка де о Станка. Эра dragoste в Форта си хама semafoarele, SE укуса, шт ню stie диплом ма ма cheama Dar cheama Inapoi ре nisip. Удар, МАС sticla си Плек куб bagajele гама piept си куб genele ма сертификат Dar ceru’-ncet IMI Сере са ма pierd. Si alerg Dupa трен у.е. Lumea-н CEAS дефект. Си Aripi де aracet incete, Предостережение пенеле Алин в vagoane си compartimente. Предостережение asfintit в схватке, си ча ООН nebun Adun amintirile дин барабана, DA-н Задар Parca ма SIMT си ajung в sfarsit. Дар trezit brusc ма ridic DIN cearsaf недеформированной-ам atipit, Зик: & Quot; Се pacat ча ню в RAMAS Nimic, aprind уплотнительное stigare си тэ стриг & Quot;!

Хай Amor у.е. шахты Ярослава ре aleile де Ieri, уход-NCEP DIN ochii е пана-н де pragul condei. Хай-ма странно де umeri си tragema-н де повести Литораль Драга MEA недеформированной ню stiu кино Эсти …

Если нашли опечатку в тексте или переводе песни Nu stiu cine esti, просим сообщить об этом в комментариях.

Видеоклип

Обсудить