Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни І мертвим …якби ви вчились так як треба:

Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані раю.
Немає й бога, тільки я!
Та куций німець узлуватий,
А більш нікого!..» — «Добре, брате,
Що ж ти такеє?»

«Нехай скаже
Німець. Ми не знаєм».
Отак-то ви навчаєтесь
У чужому краю!
Німець скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слов’яни».
«Слов’яни! слов’яни!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
І Коллара читаете
З усієї сили,
І Шафарика, і Ганка ,
І в слов’янофіли
Так і претесь… І всі мови
Слов’янського люду —
Всі знаєте. А своєї
Дасть бі… Колись будем
І по-своєму глаголать,
Як німець покаже
Та до того й історію
Нашу нам розкаже,—
Отоді ми заходимось!..
Добре заходились
По німецькому показу
І заговорили
Так, що й німець не второпа,
Учитель великий,
А не те, щоб прості люди.
А ґвалту! а крику!
«І гармонія, і сила,
Музика та й годі.
А історія!.. поема
Вольного народа!
Що ті римляни убогі!
Чортзна-що — не Брути!
У нас Брути! і Коклеси!
Славні, незабуті!
У нас воля виростала,
Дніпром умивалась,
У голови гори слала,
Степом укривалась!»

Перевод на русский или английский язык текста песни — І мертвим …якби ви вчились так як треба исполнителя Тарас Шевченко:

Yakbi vie vchilis so yak require
 That th mudrіst bi Bula own .
 And zalіzete to heaven :
 «I do not mi mi , i I i ,
 The I bachiv all those , all i know
 Nema ni baked , anі paradise.
 Absent the first god , I tіlki !
 That kutsy nіmets uzluvaty ,
 A bіlsh nіkogo ! .. «- » Good , brother ,
 Scho Well takeє minute ? «

 » Say Nekhay
 Nіmets . Mi znaєm not . «
 Otaku then vie navchaєtes
 At the edge of a stranger !
 Nіmets Say: » Wee Mogul» .
 «Mogul ! Moholy ! «
 Golden Tamerlane
 Onuchata golі .
 Nіmets Say: » Wee slov’yani .»
 » Slov’yani ! slov’yani ! «
 Glorious pradіdіv great
 Poganі great-grandchildren !
 Kollar of I read
 W usієї Seeley
 The I Safarik , i Hanka ,
 I in slov’yanofіli
 So i pret … of I OOO All MTIE
 Slov’yanskogo common people —
 OAO All znaєte . A svoєї
 Dusty bі … Kolis will
 I on — svoєmu spake ,
 Yak nіmets SHOW
 That before the second іstorіyu
 Our us Tell me —
 Otodі of zahodimos ! ..
 Dobre Sunset
 By nіmetskomu show
 the I spoke
 So , scho th nіmets not in a hurry ,
 Great teacher ,
 And not those dwellers prostі people .
 A ґvaltu ! and cry !
 «I garmonіya , i force
 RM is the second godі .
 A Istoria ! .. Poem
 Free people !
 Scho Ti Romans ubogі !
 Chortzna — scho — not Bruti !
 We Bruti ! i Cocles !
 Slavnі , nezabutі !
 We will virostala ,
 Dnіprom umivalas ,
 At the head of Gori slalom,
 Steppe ukrivalas ! «

Если нашли опечатку в тексте или переводе песни І мертвим …якби ви вчились так як треба, просим сообщить об этом в комментариях.

Видеоклип

Обсудить