Оригинальный текст и слова песни Рэха:

незнаёмы вандроўнiк цягнуў за каўнер
спынiся, дурны, там не знойдзеш дабра
на мяжы са спакоем i сумам
ён атруцiць i кiне на адвольнасць жыцця
i пад цьмяным святлом ад надзеi
збудуеш прытул з няказаных слоў
каб у пяць разоў не загнуцца
ад цяжару тых недарэчных абмоў

адзiн толькi крок, падтаквае рэха

заблукаў у чарадзе пунктаў погляду
з усiмi нялёгка, з адным немагчыма
на скрыжаваннi дарог так жахлiва
сядзiш склаўшы рукi, паводзiш плячыма
летуценнi паўсталi ў iдэю
рашуча падняўся, зрабiў крок за парог
як можна далей ад мясцiны
дзе калiсьцi нягоднiк цябе падсцярог

Перевод на русский или английский язык текста песни - Рэха исполнителя Vegetables:

neznaёmy vandroўnik tsyagnuў for kaўner
spynisya, bad, there znoydzesh Dabra
on myazhy sa spakoem i Sumy
Yong atrutsits i kine on advolnasts zhytstsya
i pad tsmyanym Swiatlo hell nadzei
zbuduesh prytul s nyakazanyh sloў
cab from pyats razoў not zagnutstsa
Hell tsyazharu tyh nedarechnyh abmoў

adzin tolki Krok, padtakvae Rekha

zablukaў punktaў Look at charadze
s usimi nyalёgka, s adnym nemagchyma
on skryzhavanni daroga so zhahliva
syadzish sklaўshy ruki, pavodzish plyachyma
letutsenni paўstali ? ideyu
rashucha padnyaўsya, zrabiў Step by parog
Yak mozhna distances hell myastsiny
jo kalistsi nyagodnik tsyabe padstsyarog