Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни:

Ніби на тім світі
дримбають мольфари.
На всі штири боки
лиш земля довкола.

Від сухої гілки
серце відірвалось.
Полетіло птахом
понад мінним полем.

А за виднокраєм
родиться світанок,
хоч в душі ще темно,
ген за плаєм рветься

неба чорне дрантя,
кров’яніють рани…
Чи дитина плаче
чи лихий сміється?..

Боже, якщо є ти,
дай скоріше вмерти
і щоб потім круки
очі не довбали.

Так нелегко жити
для легкої смерти.
Чуєш – на Тім Світі
дримбають мольфари.

Перевод на русский или английский язык текста песни -:

Like in the other world
drymbayut Molfars .
On all sides of the probe
only the land around.

From dry branches
vidirvalos heart .
bird flew
Mine over the field.

And for vydnokrayem
born dawn,
although at heart still dark,
gene for playem breaks

sky black rags ,
krov’yaniyut wounds …
Does the baby cries
or an evil laugh ? ..

God, if you are ,
Give more die
and then the ravens
not freaking eyes .

So easy to live
for an easy death.
Hey — the world Tim
drymbayut Molfars .

Видеоклип

Обсудить